pdf

Informativa terzi per finalità anti COVID-19

Size: 461.78 KB
Hits: 24
Date added: 16-11-2022
Date modified: 16-11-2022
pdf

Informativa dipendenti per finalità anti COVID-19

Size: 462.92 KB
Hits: 26
Date added: 16-11-2022
Date modified: 16-11-2022
pdf

Informativa credenziali di dominio

Size: 139.14 KB
Hits: 28
Date added: 16-11-2022
Date modified: 16-11-2022
pdf

Informativa alunni e famiglie per finalità anti COVID-19

Size: 464.36 KB
Hits: 22
Date added: 16-11-2022
Date modified: 16-11-2022
pdf

Informativa acquisizione dati per richieste e simili A.S. 2021-2022

Size: 141.16 KB
Hits: 26
Date added: 16-11-2022
Date modified: 16-11-2022
pdf

Informativa CISCO generale

Size: 141.25 KB
Hits: 38
Date added: 23-11-2022
Date modified: 23-11-2022